075 684 1226

Privacy verklaring

Versie mei 2018

kat

Contactgegevens:
Atop Reklame
Jollenmakersweg 24
1511 DA Oostzaan

Atop Reklame respecteert uw privacy en behandelt uw gegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Zo worden uw gegevens uitsluitend gebruikt om onze dienstverlening aan u soepel en eenvoudig te laten verlopen.

Bij het uitvoeren van onze diensten vragen wij om gegevens omd de dienst mogelijk te maken. Hiervoor vragen wij om uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Deze gegevens worden ook gebruikt voor belangrijke meldingen omtrent uw producten.

Derden
Atop Reklame zal uw persoonsgegevens nooit aan derden verkopen en deze uitsluitend in het kader van de uitvoering van uw bestelling aan betrokken derden verstrekken. Ingeschakelde derden en werknemers van Atop Reklame hebben in het kader van de dienstverlening inzage in uw gegevens, maar zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies
‘Cookies’ zijn kleine stukjes informatie die in uw browser worden opgeslagen. Wij gebruiken Google Analytics om gegevens te verzamelen over het
bezoekersgedrag op onze website.
- Hiervoor heeft Atop Reklame een verwerkingsovereenkomst gesloten met Google.
- De gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt.
- ‘gegevens delen’ met Google zijn uitgezet.
- de Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.

Mocht u vragen hebben over ons privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag als u informatie nodig heeft over uw persoonsgegevens of deze wenst te wijzigen. Mocht ons privacybeleid wijzigen, dan vindt u op onze website altijd de meest recente versie.